schoolplein

Veiligheid & social media

Veiligheid is de basis om tot leren te komen, zowel sociaal als cognitief. 
Op onze school hebben we 7 gouden gedragsafspraken. Deze vormen de basis voor het omgaan met elkaar. 

Ook hebben we het omgaan met elkaar beschreven in een omgangsprotocol.

 

Omdat onze leerlingen van de hoogste groepen ook actief worden op social media hebben we ook hiervoor een protocol opgesteld. Het protocol beschrijft wat we belangrijk vinden voor onze leerlingen (informatie), wat we hen aanleren (vaardigheden) en ook hoe we willen samenwerken met ouders (communicatie).

 

Hebben we u interesse gewekt? U kunt verder lezen door de protocollen aan te klikken.