schoolplein

Van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, zo pakken we dat aan!

Op de Elsenburg werken we met ontwikkelperspectieven. Wanneer het kind op school komt schrijven we een ontwikkelperspectief, hierin staat het uitstroomniveau van de leerling. Uiteraard staat dit niet vast. Jaarlijkse evalueren we de uitstroomniveaus en passen we aan daar waar het nodig is. Ouders worden hier twee keer per jaar in meegenomen. We evalueren aan de hand van de observaties, methode gebonden toetsen en de methode ongebonden toetsen (Citotoetsen)

 

In groep 7 krijgen de kinderen een voorlopig advies. Wij adviseren over het vervolgonderwijs zodat ouders zich kunnen oriënteren op het voortgezet onderwijs. In groep 8 krijgen de kinderen een doorstroomtoets. In februari maken alle leerlingen van groep 8 een doorstroomtoets. Dit is verplicht. Met de  doorstroomtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht  geeft de leerling in januari een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de  leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen.  Bij een lagere of gelijke score hoeft dit niet. De doorstroomtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet  slagen of zakken. Eind maart krijgen de leerlingen van groep 8 het definitieve schooladvies waarmee zij  zich in kunnen schrijven op een VO-school. 

 

Wij helpen de ouders met het zoeken naar een geschikte school als dat nodig is. Er is een goed contact met de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Met toestemming van ouders hebben we een warme overdracht van de kinderen die naar het voortgezet onderwijs toe gaan, maar evalueren we ook de overstap van de kinderen die de Elsenburg al hebben verlaten.

 

Om de overgang en de informatiestromen goed te laten verlopen, werken we in Haaglanden met het programma OnderwijsTransparant. Ouders kunnen hier een digitale rol in krijgen. Alle informatie over het kind, kunnen zij dan vinden in hun eigen digitale omgeving. Met codes kan ook het voortgezet onderwijs documenten ophalen. Ouders kunnen hierdoor goed meekijken in het dossier van hun kind. 

 

Het traject voor de overgang van basisonderwijs naar voorgezet onderwijs wordt in onze omgeving geleid door BOVO Haaglanden. Wanneer er voor om naar een vervolgschool in Delft te gaan, dan krijgt u te maken met POVO Delflanden. Wanneer u op de linkjes klinkt kunt u meer informatie vinden over de overgang, Onderwijs Transparant en de verschillende scholen.

 

In dit  filmpje kunt u zien hoe de aanmeldprocedure in Haaglanden in geregeld is .

In de  jaarkalender kunt u precies zien wat er op welke datum van de school en van de ouders wordt verwacht. Dit is ook in de volgende afbeelding  in beeld gebracht