schoolplein

Schooltijden

Schooltijden

Onze schooltijden zijn:

maaandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 - 14.30

woensdag: 8.30 - 12.15

Omdat wij een school zijn met een regiofunctie eten en drinken de leerlingen op school. Als ouders/ verzorgers betaalt u hiervoor een maandelijkse vergoeding.

 

Inloop

Tien minuten voordat de lessen beginnen, gaat de schooldeur open. De leerkrachten ontvangen de leerlingen op het plein. Om 8.25u loopt de leerkracht samen met de kinderen naar binnen. Om 8.30 uur start de school. De kinderen zijn dan in hun eigen lokaal en de lessen gaan beginnen.

Ouders van de leerlingen van groep 1/ 2 en ouders brengen hun kinderen tot in de groep via het kleuterplein, achter de school.  Ouders van nieuwe leerlingen mogen natuurlijk ook even met hun kind mee naar binnen.