schoolplein

Ouderraad (OR)

Op onze school is er een zeer actieve ouderraad. De ouderraad bestaat uit enkele ouders die regelmatig bijeenkomen en het team ondersteunen bij de uitvoering van feestelijke activiteiten en zaken als de schoolbibliotheek en het groepsdoorbroken werken.