Positief gedrag

De sfeer waarin een kind opgroeit en leert heeft veel invloed op het welbevinden, zelfvertrouwen en op de prestaties. Wij vinden daarom een vriendelijk en veilig schoolklimaat met een duidelijke structuur en regelmaat heel belangrijk. Op onze school wordt aandacht besteed aan het omgaan met elkaar, waarbij respect voor de ander centraal staat. 

In het contact met de leerlingen zijn wij gericht op de hetgeen dat goed gaat en geven op een ondersteunende manier handreikingen om goed/ gewenst gedrag te laten zien. Toch komt er ook gedrag voor waarbij ook een correctie en consequentie nodig is omdat veiligheid voorop staat.

 

Op de Elsenburgschool gelden de drie hieronder genoemde hoofdregels. Ze worden als uitgangspunt in de groepen en in de school gebruikt:

  • We zijn aardig voor elkaar
  • We zorgen goed voor de spullen
  • We laten de ander rustig denken, werken en spelen

 

Daarnaast werken we met verschillende programma's voor sociaal emotioneel leren. 

 

Op de Elsenburgschool werken we volgens de principes van het SWPBS (School Wide Positive Behavior Support), “Goed gedrag kun je leren” om goed te reageren op emoties van anderen.

Meer informatie over deze aanpak op deze website. Momenteel oriënteren we ons ook op een andere aanpakken. Uitganspunt is dat de neiuwe aanpak aansluit bij onze visie/ onze doelen en deze tevens ook lessen in burgerschap aanbiedt. In de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.