schoolplein

Jeugdgezondheidszorg

Een gezonde basis voor elk kind 

JGZ verzorgt de preventieve jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Ons werk is erop gericht om tijdig eventuele gezondheidsproblemen op te sporen. Tot de leeftijd van vier jaar komen kinderen op het consultatiebureau. Daarna vinden de onderzoeken plaats in samenwerking met school. We checken de gezondheid en groei en bieden ouders steun bij de alledaagse zorg voor hun kinderen. U krijgt altijd vooraf informatie over een onderzoek.

Instroomonderzoek 

Elk kind dat de overstap maakt naar een school voor speciaal onderwijs krijgt een uitnodiging voor een bezoek aan de jeugdarts. We noemen dit het ‘instroomonderzoek’. De (medische) gegevens worden in kaart gebracht, zodat we ouders en school zo goed mogelijk kunnen adviseren over de begeleiding die het kind nodig heeft. Is er al veel informatie bij JGZ bekend, dan volstaat een verkort onderzoek of een telefonisch consult. 

 

Gezondheidsonderzoek groep 3

Alle 6/7-jarigen krijgen een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Er wordt een ogentest en een gehooronderzoek gedaan. De jeugdarts voert een lichamelijk onderzoek uit en er is gelegenheid voor het bespreken van vragen of zorgen over de gezondheid en opvoeding.

 

Gezondheidsonderzoek groep 7 

Is uw kind 10/11 jaar, dan wordt opnieuw een gezondheidsonderzoek uitgevoerd. De jeugdarts beoordeelt de (lichamelijke) ontwikkeling en praat met uw kind en met u over de aankomende puberteit, leefstijl en gevoelens.

 

Vaccinaties

Kinderen van 4 en 9 jaar krijgen een uitnodiging voor een vaccinatie. Deze herhalingsvaccinaties zorgen voor een goede, langdurende bescherming tegen een flink aantal infectieziekten. Meisjes van 12 jaar krijgen een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Alle 13-jarigen worden gevaccineerd tegen de meningokokkenziekte. 

 

Wetten en regels
Kinderen tot 18 jaar hebben recht op jeugdgezondheidszorg. Wij voeren een wettelijke taak uit, waarbij het belang van ieder kind voorop staat. Meer informatie over onze zorg en werkwijze kunt u lezen op onze website: www.jgzzhw.nl/onze werkwijze. 

 

Ondersteuning ouders 

Opgroeien en opvoeden gaat gelukkig meestal goed en zonder problemen. Toch gaat het niet altijd vanzelf. Alle ouders hebben wel eens vragen over de gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen. JGZ ondersteunt ouders bij hun alledaagse zorg. De diensten van JGZ zijn gratis, met uitzondering van sommige cursussen en themabijeenkomsten. Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Neem dan contact met ons op. 

 

Contact 

Contactbureau: 088 - 054 99 99 

E-mail: info@jgzzhw.nl 

Website: www.jgzzhw.nl