schoolplein

SPPOH

Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden

De wet Passend Onderwijs geldt voor heel Nederland. Maar iedere regio kan vervolgens zelf veel bepalen over de exacte invulling van de wet. Het Samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden, kortweg SPPOH, helpt de scholen bij de uitvoering van passend onderwijs in de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.           

Het samenwerkingsverband werkt voor ongeveer 55.000 leerlingen, 192 scholen en is een samenwerking van 28 schoolbesturen.