schoolplein

Ziekmelding en verlof

Ziekmelding

Wanneer uw kind wegens ziekte of een andere reden niet op school kan komen, vragen we u dit telefonisch  070-3930303 door te geven of via Social Schools te melden tussen 8.00u en 8.20u. We danken u hartelijk voor uw medewerking.

 

Verlof

Wanneer u verlof wilt aanvragen kan dat via een officieel verlofformulier.

Dit kunt u ophalen bij de administratie. 

 

Extra verlof kan worden toegekend als er sprake is van een van de volgende wettelijke bepalingen:

 

1. Religieuze feestdagen

De aard van religieuze feestdagen sluit schoolbezoek uit, omdat de viering ervan wordt beschouwd als vervulling van de plichten die bij de godsdienst horen.

 

2. Gewichtige omstandigheden:

U kunt hierbij denken aan een huwelijk van familie, ernstige ziekte, overlijden, jubilea, verhuizing, gezinsuitbreiding. Indien u naar het buitenland moet, bent u verplicht de noodzaak aan te tonen. Wanneer dit een noodsituatie betreft, vraagt u hiervoor achteraf toestemming.

 

N.B. Als uw kind onder schooltijd een bezoek moet brengen aan een (tand)arts of specialist voor onderzoek, dient u dit vooraf te melden aan de leerkracht/ directie. We vragen u zoveel mogelijk de bezoeken aan de tandarts en huisarts, indien het geen noodzaak betreft, na schooltijd in te plannen.