schoolplein

Informatievoorziening

Goede afstemming tussen ouders en school is essentieel voor een optimaal verloop van de ontwikkeling.
Ouder- en kindgesprekken

In de cyclus leerlingzorg hebben wij drie gespreksmomenten opgenomen.

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een uitnodiging  voor een ouder-kind startgesprek. In dit gesprek maakt de nieuwe leerkracht kennis met u en uw kind en deelt u de informatie die voor ons belangrijk is in de dagelijkse omgang met uw kind.

 

Na de cito toetsen van januari/ februari wordt u uitgenodigd voor een voortgangsgesprek, waarin wij de toets resultaten met u bespreken en de voortgang van het OPP van uw kind  Wij kijken dan samen met u naar de leervorderingen van uw zoon of dochter. 

 

Aan het eind van het schooljaar, na de toetsen van Cito mei/ juni heeft u een eindgesprek leeresultaten en OPP. In een uitgebreid gesprek evalueren wij het jaar. We bekijken met u de sociaal emotionele ontwikkeling en de leervorderingen, de cognitieve ontwikkeling van uw kind. Wij maken tijdens dit gesprek ook afspraken over de doelen en werkwijzen, die in het nieuwe jaar aan bod zullen komen. Vanaf dit school zullen onze leerlingen ook deelnemen aan het eindgesprek. Na deze gespreksronde bekijken we of we volgend jaar de gehele gesprekkencyclus ouder-kind-school kunnen doorlopen

Voor veel leerlingen is het nodig om over bepaalde ontwikkelingsgebieden vaker te spreken met elkaar. Als wij, u of wij dit nodig vinden dan wordt u uitgenodigd voor extra gesprekken. U bent van harte uitgenodigd om een gesprek aan te vragen als u vragen of zorgen heeft over iets dat op school speelt.

 

Wij hebben de zorg voor de hele klas en daardoor is het voor ons niet mogelijk om uitgebreidere zaken bij de start van de dag te bespreken. U kunt natuurlijk aangeven, dat u iets wilt bespreken en dan maken wij daar na schooltijd graag tijd voor vrij. Wij willen op een laagdrempelige en toegankelijke manier werken, maar hebben vaak te maken met afspraken en verplichtingen, daarom vragen wij u ook vooraf afspraken te maken voor een gesprek met één van de specialisten of de directeur.

 

Oudercommunicatieplatform

De school maakt gebruik van Social Schools. Alle schriftelijke informatie vanuit school verloopt via dit systeem. Ook het intekenen voor oudergesprekken verloopt via Social Schools.