Onze school

De Elsenburgschool is een openbare school voor speciaal basisonderwijs. Onze school maakt deel uit van Stichting Librijn. Librijn is een stichting voor openbaar basisonderwijs in Rijswijk en Delft. Voor het openbaar onderwijs geldt het motto Niet apart, maar samen’.
Dit houdt in dat de scholen van Librijn de volgende kenmerken hebben:
  • algemene toegankelijkheid voor iedere leerling ongeacht godsdienst, ras, levensovertuiging of sociale herkomst
  • de eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging
  • aandacht en respect voor onze multiculturele  samenleving
  • het non-discriminatiebeginsel (vgl. art. 1 van de grondwet)

Kinderen die bij ons op school komen, hebben extra onderwijsondersteuning nodig betreffende de cognitieve en/ of de sociaal emotionele ontwikkeling. Wanneer uw kind start op SBO De Elsenburg stellen we binnen zes weken een ontwikkelperspectief op. Aan de hand van ontwikkelperspectief onderbouwen we de uitstroombestemmning, stemmen we het onderwijs af en organiseren we de juiste onderwijsondersteuning. Dit natuurlijk met als doel een optimale ontwikkeling van uw kind.

 

Samenwerken met u als ouder, staat bij ons hoog op de agenda. Het contact is intensief en graag maken we met u ook afspraken over wat u van ons mag verwachten en wij van u verwachten. Door goed met elkaar samen te werken kunnen we optiomale resultaten voor uw kind behalen.