Van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, zo pakken we dat aan!

Na dit schooljaar gaat uw kind naar de middelbare school. Een spannend jaar dus! Van de basisschool van uw kind krijgt u alle informatie die u nodig heeft om de overstap naar de middelbare school goed te laten verlopen. We hebben de informatie voor u kort op een rij gezet.

 

 

BOVO-procedure

In de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk gaat de overstap naar de middelbare school volgens de BOVO-procedure. Dit betekent dat er afspraken zijn gemaakt met alle scholen om alle kinderen die naar de middelbare school gaan dezelfde kansen te geven op de beste school voor elk kind.

Het schooljaar is in vijf periodes te verdelen:

 

1.De voorbereidende periode (start schooljaar tot de kerstvakantie)

In deze periode krijgt u alle nodige informatie van de basisschool. Over het basisschooladvies, het onderwijskundig rapport, wanneer u uw kind kunt aanmelden en hoe de BOVO-procedure loopt. Vóór de kerstvakantie ontvangt u het voorlopige basisschooladvies van de basisschool. Hierbij krijgt u ook een lijst met alle middelbare scholen die bij dat advies passen. Meer informatie vindt u op: https://www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders/basisschooladvies-en-onderwijskundig-rapport/

 

 

 

2. Oriëntatieperiode (kerstvakantie t/m 5 feb 2021)

Met het voorlopige basisschooladvies met scholenlijst (het oriëntatieformulier) kunt alvast nadenken over naar welke school uw kind zou kunnen gaan. Informatie over de scholen vindt u op https://scholenwijzer.denhaag.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/een-middelbare-school-kiezen

 

Vanaf maandag 4 januari tot en met vrijdag 5 februari 2021 kunt bij de middelbare scholen een kijkje nemen op open dagen of informatieavonden.

Meer informatie vindt u op https://www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders/schoolkeuze/

 

 

3. Periode 1 (5 februari tot 1 april 2021)

Op vrijdag 5 februari krijgt u van de basisschool het definitieve basisschooladvies en het regionale aanmeldformulier. Hiermee kunt u uw kind vanaf zaterdag 6 februari tot en met vrijdag 19 februari aanmelden op de middelbare school. Vervolgens gaan de middelbare scholen aan de slag om uw kind te plaatsen. Op woensdag 31 maart (uiterlijk donderdag 1 april) krijgt u bericht over de plaatsing van uw kind. Lees hier meer over op: https://www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders/aanmelden-en-toelaten-ouders/

 

 

 

4. Periode 2 (6 april tot 16 april)

Heeft u uw kind niet in periode 1 aangemeld, of is uw kind onverhoopt uitgeloot? Dan is er nog een tweede ronde. U krijgt een nieuw aanmeldformulier van de basisschool en vanaf dinsdag 6 tot en met dinsdag 13 april, 13.00 uur kunt u uw kind (opnieuw) aanmelden. Doordat de meeste kinderen in periode 1 een plek krijgen, zullen er in periode 2 sommige scholen al vol zijn. Op donderdag 15 april (uiterlijk vrijdag 16 april) krijgt u bericht over de plaatsing. Lees hier meer over op: https://www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders/aanmelden-en-toelaten-ouders/

 

 

5. Restperiode

Na 17 april hebben verreweg de meeste kinderen een plek op de middelbare school. Heeft uw kind nog geen plek? Of wilt u toch liever naar een andere school, bijvoorbeeld omdat u kind een hoger advies heeft gekregen na de eindtoets? Ook nu kan dat nog. Meer informatie hierover leest u op: https://www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders/aanmelden-en-toelaten-ouders/ 

 

Overige informatie

Naast de informatie over de procedure en de 5 periodes kunt u ook nog andere vragen hebben. Bijvoorbeeld hoe het zit met de eindtoets. Of heeft uw kind extra ondersteuning nodig en heeft u daar vragen over? Kijk dan onder het kopje PO-VO Procedure of stel uw vraag aan de basisschool. Zij kunnen u in veel gevallen helpen.

Neem ook eens een kijkje in de mediatheek via: https://www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders/mediatheek-ouders/

 

We hebben een aantal documenten speciaal voor ouders, zoals folders en een infographic. Op youtube vindt u een filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=1kXj6Fmjacs&feature=youtu.be

 

Hierin wordt de procedure nog eens goed uitgelegd. Zie voor meer info: https://www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders/schooljaar-2020-2021-ouders/

 

 

Andere aanmeldingsperioden

Voor sommige leerlingen onderwijssoorten geldt dat er op een ander moment en/of andere manier aangemeld moet worden:

 

Eerste Opvang Anderstaligen (Internationale Schakelklas)
Voor leerlingen die korter dan twee jaar in Nederland zijn (Eerste Opvang Anderstaligen, EOA) begint de aanmeldperiode vanaf dit schooljaar op zaterdag 6 februari 2021. Lees hier meer: https://scholenwijzer.denhaag.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/onderwijsniveaus-en-schoolsoorten/nederlands-en-andere-talen-op-school#Internationale schakelklas (ISK)

 

 

Kopklas
Leerlingen met een advies voor de Kopklas kunnen zich van maandag 28 september t/m vrijdag 27 november 2020 aanmelden. Indien uw kind niet wordt toegelaten tot de Kopklas, kunt u in februari 2021 uw kind alsnog tijdens de reguliere eerste aanmeldperiode aanmelden.

 

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)
Leerlingen met een vso-advies kunnen zich al heel vroeg aanmelden, vaak al vanaf de eerste schooldag. Voor deze scholen geldt: wie zich het eerst aanmeldt, heeft het eerst kans op een plek. Op de website van de vso-school staat hoe en wanneer u uw kind kunt aanmelden.

 

Meer informatie over deze en andere schoolsoorten vindt u op: https://scholenwijzer.denhaag.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/een-middelbare-school-kiezen

 

We begrijpen dat dit een heleboel informatie is. Gedurende het schooljaar nemen we u aan de hand mee en informeren we u zo goed mogelijk en attenderen we u ook op belangrijke data. Voor vragen kunt u natuurlijk ook altijd terecht bij de leerkrachten van groep 8, de directie of de interne zorgcommissie.

 

Vriendelijke groet, team BOVO Elsenburgschool

 

Download

Aanmeldprocedure Voortgezet Onderwijs Haaglanden 2021-2022
De aanmeldprocedure voor het voortgezet onderwijs wordt in september van elk schooljaar bekend gemaakt en deze vindt u dan hier terug. Onze school geeft nmatuurlijk ook extra informatie: zij organiseert een oyderaviond, helpt ouders met aanmelden, verzorgt tijdig alle informatie en houdt intensief contact met ouders.