Locatie: Home

SBO de Elsenburgschool
school voor speciaal basisonderwijs

Waar ieder kind zijn geluid mag laten horen: hard of zacht. Waar we samen spelen - samen leren, met en van elkaar.

Waar we het kind bij de hand nemen op zijn weg naar volwassenheid. Met veel vertrouwen, op een positieve en rustige manier.

Ons motto

'Vol vertrouwen het kind verder helpen in zijn/haar ontwikkeling'

 

Nieuws en actualiteiten zijn te vinden op onze openbare Facebook-pagina.

Onze jaarkalender is te vinden via de Digiduif-app of de website van Digiduif.